Kontakt

Kontakt

Dla Pracowników i Kandydatów

ul. Kazimierza Wielkiego 47,
50-077 Wrocław,
tel.: +48 71 74 94 890,
e-mail: wroclaw@asistnet.pl

ul. 28 czerwca 1956 r. 177/13,
61-485 Poznań,
tel.: 61 832 11 11,
e-mail: rekrutacja.poznan@asistnet.pl

ul. Al. Jerozolimskie 200, IIIp, p.302,
02-486 Warszawa,
tel.: 22 7183192,
kom.: 607-447-346,
e-mail: rekrutacja.warszawa@asistnet.pl

Dla Klientów

51-129 Wrocław,
ul. Żmigrodzka 244,
tel.: +48 71 74 94 890,
e-mail: dzialhandlowy@asistnet.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470981, nr NIP 8952023981, kapitał zakładowy: 5000 PLN

Formularz kontaktowy