Doradztwo HR

Doradztwo HR

Asistnet Work Group pomoże Twojemu przedsiębiorstwu w optymalnym kierowaniu zespołem, oceniając potencjał zawodowy i rozwojowy pracowników, wspomagający proces rekrutacji wewnętrznych oraz analizując obecne lub tworząc nowe systemy zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach usługi proponujemy:

  • przeprowadzenia diagnozy zasobów ludzkich
  • analizę potrzeb rekrutacyjnych oraz kadrowo-płacowych
  • zastosowanie metod ewaluacji takich jak Assessment lub Development Centre, wywiady kompetencyjne, testy psychologiczne i umiejętności zawodowych
  • przeprowadzenie szkolenia z obszaru HR
  • stworzenie opisu stanowisk
  • przeprowadzenie lub współuczestnictwo w rekrutacjach wewnętrznych
  • stworzenie systemu ocen okresowych i systemu motywacyjnego
  • doradztwo w zakresie kadr i płac oraz prawa pracy
  • uzyskujemy niezbędne dokumenty do legalnego zatrudniania obcokrajowców