PFRON

PFRON

Pracodawca, który osiągnął stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, oblicza wysokość należnej wpłaty na PFRON. Wpłata na PFRON stanowi iloczyn 40,65 przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników w przeliczeniu na pełny etat, odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągniecie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Ten algorytm wynika z faktu, iż z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6.

Jeżeli Twoja firma zatrudnia powyżej 25 etatów i opłaca składki na PFRON proponujemy podpisanie kontraktu z możliwością uzyskania ulgi we wpłacie na uzależnionej od wysokości faktury za świadczoną usługę.