“Praca Tymczasowa, nie tylko na chwilę” – czyli korzyści dla Pracownika Tymczasowego i Pracodawcy

Prężny i dynamiczny rozwój naszej gospodarki a co za tym idzie rozwój technologiczny, który ma nieodwracalny wpływ na rynek pracy wymagają od nas – pracodawców i pracowników elastyczności. Przede wszystkim wiąże się to z dostosowaniem strategii zatrudnienia do swoich potrzeb. Zalety elastyczności cenią sobie obie strony, a brak stałego miejsca zatrudnienia dla wielu pracowników staje się świadomą i przemyślaną decyzją.

Praca Tymczasowa jeszcze nie tak dawno kojarzona była z pracą na chwilę, z pracą dla najmniej wykwalifikowanych, w tej chwili jest to rozwiązanie, które firmy wykorzystują podczas dłuższych nieobecności pracowników, jak również realizacji kilkumiesięcznego projektu, oraz okresowego zwiększenia zatrudnienia najczęściej w sektorze produkcji, logistyki oraz sektorze IT.

Rozwiązanie poprzez pracę tymczasową to odpowiedź na wzrost zapotrzebowania zarówno na specjalistów o określonych kompetencjach, ale także  pracowników niskiego szczebla, którzy są w stanie przyczynić się do realizacji np. zwiększonych planów produkcyjnych firm.

To co bardzo istotne, pracownicy coraz częściej korzystają z pracy tymczasowej, a to co ich motywuje, to przede wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, mając szansę udziału w ciekawych procesach, w dynamicznym i różnorodnym środowisku – to umacnia ich pozycję na rynku pracy. Pracownicy Tymczasowi  wnoszą do firm kompetencje niezbędne do realizacji określonych projektów czy też planów produkcyjnych, logistycznych, a sami zyskują dodatkowe doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności.

Podsumowując, z perspektywy pracownika zaletą współpracy z Agencją Pracy jest:

 • Elastyczność
 • Szybkość zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju
 • Szansa na stabilne, stałe zatrudnienie
 • Sposób na zdobycie nowych kwalifikacji

 

Natomiast kluczowe korzyści dla przedsiębiorców to:

 • Elastyczność zatrudnienia pozwalająca na optymalizację procesów,
 • Zaspokojenie potrzeb podczas okresowego wzrostu zamówień, produkcji itp.,
 • Ograniczenie biurokracji w przedsiębiorstwie,
 • Redukcja kosztów i ryzyka przedsiębiorstwa związanego z rotacją pracowników,
 • Ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją i selekcją, szkoleniem pracowników,
 • Możliwość sprawdzenia pracowników przed zatrudnieniem go na stałe
 • Dogodna alternatywa w stosunku do standardowych umów o pracę, przepisy regulujące rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów,
 • Odciążenie działu kadrowo-płacowego.

 

Poznając charakterystykę pracy tymczasowej, okazuje się zatem, że coś, co kiedyś było złem koniecznym, staje się obecnie sposobem na nawiązanie owocnej współpracy na długie lata zarówno dla naszego klienta, wobec którego stajemy się partnerem bazując na wzajemnym zaufaniu i trwałej relacji, jak i pracownika, który ma unikalną szansę na rozwój i zaspokojenie swoich zawodowych ambicji.