Kontakt

Kontakt

Dla Pracowników i Kandydatów

ul. Kazimierza Wielkiego 47,
50-077 Wrocław,
tel.: +48 71 74 94 890,
e-mail: wroclaw@asistnet.pl

ul. 28 czerwca 1956 r. 177/13,
61-485 Poznań,
tel.: 61 832 11 11,
e-mail: rekrutacja.poznan@asistnet.pl

ul. Al. Jerozolimskie 200, IIIp, p.302,
02-486 Warszawa,
tel.: 22 7183192,
kom.: 607-447-346,
e-mail: rekrutacja.warszawa@asistnet.pl

Dla Klientów

51-129 Wrocław,
ul. Żmigrodzka 244,
tel.: +48 71 74 94 890,
e-mail: dzialhandlowy@asistnet.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470981, nr NIP 8952023981, kapitał zakładowy: 5000 PLN

Formularz kontaktowy

Rozwiń
Zwiń

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach oferowania produktów i usług (informacja poniżej), to będą one przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – AWG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Żmigrodzka 253 51-129 Wrocław - w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Wyrażam zgodę na używanie przez AWG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Żmigrodzka 253 51-129 Wrocław, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (tj. podanych w formularzu kontaktowym adresu email oraz numeru telefonu), których jestem użytkownikiem, dla celów oferowania produktów i usług świadczonych przez AWG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych